BADEANSTALTEN SPANIEN

Nyt kurbad og renovering

I 1993 påbegyndtes renoveringen og ombygningen af Århus Svømmehal i 60-året for bygningens opførelse. Projektets 1. etape omfattede hallens interiør samt en delvis facaderenovering. Med udgangspunkt i en udvidelse af badeanstaltens aktiviteter nyopførtes hallens bassinanlæg med varierende bassintyper i størrelse, vanddybder og vandtemperatur. Ændringerne tog udgangspunkt i bygningens tinglyste fredning og bevistheden om bygningens arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Bygningen er oprindeligt tegnet af daværende Stadsarkitekt F. Draiby.

I 2008-2013 blev opført et nyt kurbad og en række udvendige renoveringsarbejder samt udførelse af tilgængelighedsforanstaltninger. Vi har reetableret kurbadet på badeanstaltens 3. sal og har dermed videreført stedets fine badekultur. Områderne, som rummede dampbade, sauna og varmluftsrum, er inddraget i omklædningen på 1. og 2. sal for at imødekomme den forventede publikumstilgang, da kurbadet blev færdigt.

Det nye kurbad består dels af en række bokse indeholdende dampbad, sauna, polarbad, oplevelsesbrus og varmluftsrum, dels af en hævet plint, der spænder ud mellem boksene og omfavner en række bassiner med varme og kolde kar og spabade. Med sin sammenhængende hvide flade danner ’kurbadsmøblet’ en samlet form, som et nyt møbel, der er placeret i en ældre kontekst.

Opgaven er løst i samarbejde med Kulturstyrelsen.

 

POUL SCHÜLEIN
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Spanien 1, 8000 Århus C
År: 1993-1996 samt 2008-2013
Bygherre: Århus Kommune, Sport og Fritid
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma