FREDERIK VIIIS PALÆ

Indvendig  istandsættelse og modernisering af Kronprinsparrets private bolig.

Istandsættelsen og moderniseringen af Frederik VIII´s Palæ omfatter indvendig og udvendig istandsættelse, et integreret kunstprojekt, der sætter fokus på samspillet mellem kunst og arkitektur, samt en fornyelse af haveanlægget. Palæet danner efter istandsættelsen og moderniseringen en moderne og fremadrettet ramme om Kronprinsparrets private bolig med dertil knyttede repræsentative og administrative funktioner.

En sådan opgave forpligter og kræver stor omtanke, fordi Frederik VIII’s Palæ er en del af Amalienborg Slotsanlæg, et af de fornemste rokokoarkitektur værker i Danmark. Slotsanlægget består af fire palæer, der omkranser en ottekantet plads.

Arkitema fungerer som hovedansvarlig totalrådgiver for istandsættelsen bistået af et rådgiverhold bestående af Erik Einar Holms Tegnestue og ingeniørfirmaet Rambøll. Udover det arkitektoniske ansvar for istandsættelsen havde Arkitema sammen med hofchef Per Thornit, galleriejer Mikael Andersen og museumsdirektør Poul Erik Tøjner en rådgivende og koordinerende funktion i forhold til forberedelse og gennemførelse af kunstprojektet. 10 toneangivende, yngre, danske samtidskunstneres værker er integreret i palæet. Udvalget af de inviterede kunstnere er foregået i tæt samarbejde med Kronprinsparret. Arkitema har ligeledes bistået Kronprinsparret med indretning af Palæet.

 

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Amalienborg Slotsplads, København
År: 2004-2010
Omfang: 4.500 m²
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects i samarbejde med Erik Einar Holms Tegnestue
Ingeniør: Rambøll