Frederiksborg Slot

Istandsættelse af audienshuset og voldgravsmure

Frederiksborg Slot blev opført af Christian IV i starten af 1600-tallet og er Nordens største renæssancebyggeri. Slottet rummer i dag Det Nationalhistoriske Museum, der fortæller 500 års Danmarkshistorie. Audienshuset på Frederiksborg Slot gennemgår i disse år en større restaurering af de rigt udsmykkede rum. Samtidig gennemføres en større istandsættelse af bygningens kobbertag og af de fint udsmykkede sandstensfacader, samt en hovedreparation af voldgravsmurene op mod bygningen.

Indvendigt bliver audienssalen og -gangen restaureret. Begge rum er udsmykket med nogle af landets fineste stuklofter og dekorationer fra slutningen af 1600-tallet. Istandsættelsen omfatter bl.a. udskiftning af bærende konstruktioner i tag og etagedæk, et arbejde der udføres yderst skånsomt for at beskytte de uerstattelige stuklofter, som er opsat direkte på konstruktionerne. Derudover udskiftes sandstensfacadernes nedbrudte kvadre og dekorative elementer, alt imens alle bygningens vinduer bliver eftergået og istandsat.

Som en del af det kongelige bygningsinspektorat varetager Arkitema Architects ledelsen af den udvendige istandsættelse og koordineringen med den indvendige restaurering. Udbuddet af skulpturarbejdet er foretaget i samarbejde med Nebel og Olesen Arkitekter ApS.

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Frederiksborg Slot, Hillerød
Opførelsessår: 2012-2015 (oprindeligt udført i 1608; 1612; 1681)
Omfang: 190 m² kobbertag, 1.100 m² facade, 80 lbm voldgravsmur
Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects.
Udbud af skulpturarbejdet: Nebel og Olesen Arkitekter ApS
Ingeniør: Jørgen Nielsen A/S