Frederiksdal Gods

Frederiksdal Gods er placeret på Lollands vestligste spids lige ud til Langelandsbæltet. Her har Arkitema Architects bistået godsets ejere og udarbejdet en handlingsplan for restaurering og revitalisering af den hovedbygningen, der er opført i 1756. En restaurering, som blandt andet indebærer genetableringen af et pragtrum på 2. sal, der bliver et gennemgående rum fra bygningens sydfacade til nordfacaden.
Første etape i revitaliseringen var restaurering af husets entre og hovedtrappe, der strækker sig over 3 etager. Dette blev udført i 2013. Anden etape er udskiftning af taget på hovedbygningen, der udføres i 2015-2016.

Restaureringen sker med udgangspunkt i godsets oprindelig stil og ånd, så byggeriets historie og særlige udtryk bevares.

Arbejdet og restaureringen er sket i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen og godsets ejere.


POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Frederiksdalvej 30, Harpelunde
År: 2013 -
Omfang: Ca. 1.500 m2
Bygherre: Harald Krabbe og Mette Rix
Arkitekt: Arkitema Architects