Frederiksdal Gods Vinotek

Frederiksdal Gods er placeret på Lollands vestligste spids lige ud til Langelandsbæltet - en placering som er ideel til kirsebærproduktion. Arkitema Architects har her udarbejdet et forslag til et Vinotek, som skal indeholde 450.000 liter kirsebærvin fordelt på 5000 egetræsfade.
Forslaget tager udgangspunkt i den ligefremhed, der kendetegner godsets oprindelige bygninger og stil. På den måde vil vinoteket føje sig uproblematisk til godsets eksisterende bygningsmasse, men vil med få arkitektoniske virkemidler skille sig ud som sit eget unikke byggeri.
Bygningen er udformet som en traditionel lade, der er bygget på stålbuer og beklædt med rødmalede brædder. Huset åbner sig op mod omverdenen to steder for at sikre et indbydende hus, der opfordrer til besøg. Mod vest åbner huset sig mod den storslåede udsigt over Langelandsbæltet og de nyplantede kirsebærtræer, mens huset mod øst danner rum for ankomsten.

Indenfor er vinfadene placeret delvist nedgravet for at sikre optimale forhold for lagringen. Henover fadene etableres en betonbro, som rummer butik og café. Besøgende får her mulighed for på samme tid at se ud over markerne og ned på fadene.
Caféområdet er klimatisk adskilt fra lageret, som ventileres naturligt ved at trække luft i skakte langs kældervæggen og ud ved tagryggen. På den måde vil luftens temperatur reguleres, så rummet om sommeren køles, mens det om vinteren opvarmes af den omkringliggende jord.

Vi foreslår samtidig at den eksisterende kostald og vinproduktion iklædes rødmalede brædder, så de visuelt lægger sig op ad Vinotekets udtryk. Således sikrer vi en arkitektonisk ro og ensartethed i det samlede gårdanlæg, og den vinrøde farve vil blive kendetegnende for Frederiksdal Gods.

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Frederiksdalvej 30, Harpelunde
År: 2016-2017
Omfang: Ca. 1.500 m2
Bygherre: Harald Krabbe og Mette Rix
Arkitekt: Arkitema Architects