NØRRE VOSBORG

Restaureret, konverteret og tilbygget

Nr. Vosborg er en gammel herregård i Vestjylland med nuværende bygninger fra fem århundreder, startende fra midten af 1500 tallet. Nr. Vosborg er blevet restaureret, konverteret og tilbygget, og har skiftet funktion fra et traditionelt herregårdsanlæg til et hotel- og konferencecenter samt et kulturelt omdrejningspunkt i Vestjylland.

På den smukke herregård Nr. Vosborg i Vemb i Vestjylland, har Arkitema restaureret, konverteret og tilbygget herregårdens avlsbygninger, så herregården i dag fremtræder som et nutidigt hotel-, kultur- og konferencecenter, med en nybygget hotellade og med nyindretninger af alle ladegårdens mangeartede bygninger.

Den nye hotelfløj, tegnet af Arkitema, matcher i volumen det eksisterende anlægs største bygninger - de store lader. På trods af sin størrelse og placering, konkurrerer den ikke med det historiske anlæg, og syner ikke fra gårdrummet og hovedaksen i anlægget. For at underspille hotelfløjens rolle og undgå slagside i det historiske anlæg, anvendes alternative materialer i forhold til avlsbygningernes dominans af røde teglmure og stråtækte tage. Den nye Hotellade er beklædt med træ på facader og på taget, hvor spejlskåret lærk er lagt på klink. De patinerede træfacader står fint og uprætentiøst op imod anlæggets nøjsomme teglbygninger. Hotellet er kendetegnet ved et kvistløst tag, hvor klinkbeklædningen løftes, og danner et bånd i tagfladen, der integrerer de åbninger, der er nødvendige for hotelværelser i tagetagen. Ved at lægge åbningerne til terrasserne ind i det halvåbne bånd, mindsker og opløses den visuelle opfattelsen af ”huller” i den ellers homogene tagflade. Tagrenderne er ligeledes integreret og “gemt væk” på den enorme tagflade. Hotelladens facader og gavle er malerbehandlet med sort svensk slammaling. Tagets lærketræ er ubehandlet, lagt i en fuld ventileret konstruktion.

Restaureringen og konverteringen af herregårdens avlsbygninger er udført i fagentrepriser, med overvejende lokale håndværksmestre. Herregårdens firefløjede anlæg er restaureret af Erik Ejner Holms tegnestue.

Ladegårdsanlæggets historiske bygninger har alle fået et nyt og isoleret terrændæk samt nye isolerede tagflader, tækket med strå. Teglmurene er bearbejdet mindst muligt grundet fredningsmæssige hensyn. Den nye hotellade lever op til BR.95 lavenergiklasse 2.

POUL SCHÜLEIN
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb
År: 2007-2008
Omfang: Restaurering af ladegårdsanlæg med i alt 57 dobbeltværelser, teatersal, udstillings- og foredragssale, restaurant, samt køkken og information m.m. Ny Hotelfløj på 1444m²
Bygherre: Realdania Byg
Ingeniør: OBH-Gruppen
Præmieringer: Nomineret til Mies van der Rohe Award 2009, nomineret til World Architecture Festival, modtager af Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2008. Begrundet tildeling af Eckersberg medaljen.