NYBODER

Nyboders Gule Stokke har været i Søværnets varetægt siden bebyggelsen blev påbegyndt i 1631, på initiativ af Chr. IV. I hele perioden har bebyggelsen fungeret som beboelse for den personelgruppe – “søens folk” – som de dengang blev opført til. De Gule Stokke er en vigtig del af den danske arkitektur- og kulturarv. De blev opført som den første rækkehusbebyggelse i Danmark, indeholdende små boliger til de menige i Chr. IV’s flåde.

Nyboder har været fredet siden 1918, og den del, der har overlevet frem til i dag, står med stor autenticitet og er forholdsvis uberørt af tidens gang. Denne relative uberørthed er både bebyggelsens styrke og dens svaghed. Pilotprojektet i Nyboder er en revitalisering af De Gule Stokke.

Der er dels tale om en restaurering i hel klassisk forstand samtidigt med en renovering og modernisering, der vil bringe Nyboders boliger op til en nutidig og fremtidig standard. Det er en balancegang at transformere fortidens simple boliger til gode, komfortable boliger, uden at Nyboders rige bevaringsværdier går tabt.

Netop variation og diversitet er Nyboders særkende bag den gule uniformering. De Gule Stokkes enkle, men dog markante struktur og udtryk, sammenholdt med at Nyboder fortsætter som boliger for Forsvarets personel, er i høj grad med til at fastholde “stedets ånd”, der er lige så vigtig at bevare som håndgribelige historiske bygningsdele.

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Søværnets Nyboder, Hjertensfrydsgade og Delfingade, 1257 København K
År: (1756) 2010-2013
Omfang: Ca. 2.500 m² - 33 boliger
Bygherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Arkitekt: Arkitema i samarbejde med Erik Einar Holms Tegnestue
Ingeniør: Wissenberg og Eduard Troelsgaard
Ydelse: Registrering, forundersøgelser, afrapportering, byggeprogram, opdateringer samt totalrådgivning på pilotprojektet.