Arkitema Læring

Skandinaviens vigtigste ressource er viden og innovation, hvilket gør læring til en helt essentiel del af vores samfund. I Arkitema Architects ser vi det derfor som én af vores fornemmeste opgaver at skabe de bedste arkitektoniske rammer for læring, som for eksempel på KUA2 på Københavns Universitets Søndre Campus.

Arkitema Learning udvikler og opfører undervisnings- og forskningsbyggerier til mennesker i alle aldre – fra daginstitutioner og folkeskoler til gymnasiale uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler og universiteter. Altid med et særligt fokus: At sikre gode uddannelses- og forskningsmiljøer, der understøtter den underliggende vision og som ved at være funktionelle, fleksible og inspirerende gør en forskel for brugerne.

Indsigt, innovation og kreativitet
Vi bruger vores kreativitet, faglige kompetencer og erfaring til at designe læringsmiljøer, der giver lyst til at lære. Det kræver stor indsigt i komplekse organisatoriske rammer, love, regler og normer at udvikle og opføre et moderne læringsbyggeri. Hos Arkitema Learning lægger vi stor vægt på at designe byggerier, der udnytter ressourcerne på den rigtige måde, så både menneskelige, energimæssige og økonomiske ressourcer udnyttes optimalt på både kort og lang sigt. Det betyder, at læringsbyggeriet ikke blot bliver et godt læringsmiljø, men også et økonomisk og energimæssigt bæredygtigt byggeri.

Det gode læringsbyggeri starter hos brugerne
Det gode læringsbyggeri er først og fremmest et produkt af de studerende, underviserne og forskerne, der tilsammen skaber kulturen, fagligheden og værdierne. Vi kombinerer brugernes behov og visioner med vores erfaringer og faglige kompetencer og skaber på denne måde et fremtidssikret, æstetisk og velfungerende læringsmiljø. Samtidig er vi bevidste om at udvikle læringsbyggerier, hvor værdien for brugerne, bygherren og samfundet ses i en optimal helhed.

Arkitema Learning samarbejder med vores landskabsafdeling Arkitema Urban og vores indretningsarkitekter for at sikre de bedste rammer for det samlede byggeri.