BIOVAF DTU

Konkurrenceforslag til nyt forsknings-, videns– og netværkscenter 

Biovaf er en fusion af DTU institutterne; Veterinær, Fødevarer og Aqua, som samles i et forsknings-, videns– og netværkscenter med henblik på at skabe synergi mellem forskning og uddannelse på tværs af fagskel og skabe grobund for en iværksætterkultur, virksomhed­skuvøser og industrielt samarbejde på et både nationalt og et internationalt niveau.

Bygningskomplekset indeholder laboratorier, forskerkontorer, dyrestalde, fællesområder, studieområder og kantine.

Projektet er resultatet af en indbudt arkitektkonkurrence i 2011.

Arkitema Architects konkurrenceforslag til Biovaf er en markant cirkelrund bygning, som skaber et stærkt og formfast modspil til de standardiserede 50- og 100m stænger som DTU Campus i hovedtræk består af.  Ideen er at tilføre campus ny energi og signalstyrke, hvor forskning og undervisning eksponeres i en moderne og udadvendt for, der markedsfører DTU som en moderne forskningsinstitution. Samtidigt er den runde form retningsløs, hvilket understøtter den nye bygnings netværkskarakter og tilslutning til den komplekse infrastruktur.

Biovafs nye infrastruktur er opbygget som et netværk af loops, der sammenbind­er alle områder i bygningen, både horisontalt og vertikalt.

Stueplanet kan betragtes som en åben og inviterende bydannelse med hovedtorv, pladser, gader og stræder, der giver adgang til alle funktioner og faciliteter i Biovaf. Hovedtorvet kulminerer i det centrale atrium, der med den cirkulære opholdstrappe forbinder alle niveauer i huset. Stueplanet danner en levende fortættet urbanitet, der bliver et naturligt møde- og samlingssted for nærområdet og hele Campus.  Byens facadeudtryk fremstår som en komposition af kubiske, transpar­ente glasbygninger.  Kuberne understøtter Cirkelbygningen og danner rum til møder, undervisning, netværksfunktioner, kantine, fælleslaboratorier, reception m.m.

Fleksibilitet og forandringsmuligheder er fundamentale for Biovaf. Projektet er designet superfleksibelt, over en 12 x 12 meter søjlefri grid-struktur. Cirkelbyg­ningens kontorområder kan omdannes til laboratorier. Hovedkonstruktionerne, føringsveje, teknik, brand- og flugtvejsforhold er alle for­beredt på, at det er nemt at ændre både størrelser, funktioner alt efter nye tekniske, pædagogiske eller institutionelle behov.

Forslaget følger Lavenergi 2015.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: DTU Campus, Lyngby
År: 2010
Omfang: 40.000 m² (nybygning 25.000/15.000 ombygning)
Bygherre: DTU
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Moe & Brødsgaard
Energiklasse: Lavenergiklasse 2015