DET LILLE UNIVERS

En moderne daginstitution med fokus på udearealer

Det lille Univers er en daginstitution, der består af fem børnehavegrupper med hver 22 børn og fem vuggestuer med hver 12 børn samt dertilhørende udearealer med legeplads. Børneinstitutionen rummer i alt 170 børn og 34 ansatte. Dertil kommer en udflytterbørnehave, der opsamler og afleverer 50 børn og 6 voksne. 

Bygningen har tre etager og er udformet som en længebygning, der lægger sig med ryg op mod metrolinjen for at give det bedst mulige rum for udearealerne. Legepladsen er udformet som et samlet rum inddelt i mindre zoner med forskellige aktiviteter, rumligheder, stofligheder og stemninger. Da byggegrunden er relativt lille er der desuden legeplads på øverste etage som tilskud til legepladsen på terræn.

Ved valg af facademateriale og udformning er det tilstræbt at skabe en bygning, der i sin størrelse og proportioner svarer til skalaen i omgivelserne.  Bygningen er beklædt med cedertræ, der giver et imødekommende udseende og som samler institutionen i en enkel form. 

Det lille univers opfylder Energiklasse 2 og er suppleret med solceller og mos på taget. 

Se film om Det lille univers her

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Nordre Digevej 2, København S 
År: 2011 
Omfang: Bygning 1.770 m², udeareal 1.700 m² 
Bygherre: Københavns Ejendomme 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen A/S