DTU LYNGBY AUDITORIEBYGNING

Et moderne teknisk universitet med sociale læringsmiljøer og teknisk komplekse laboratorier

Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby rummer 10.000 studerende og medarbejdere.

De eksisterende bygningsstrukturer er fra 1960erne, designet af Eva og Niels Koppel. Anlægget fremstår i dag forældet og fornys gradvist.

Dette projekt omfatter en fuldstændig renovering af bygning 421 med nyudviklede auditorietyper beregnet for moderne undervisningsformer og et nyt studieområde med nyudviklet specialinventar, som understøtter de studerendes behov.

Det traditionelle undervisningsbyggeri er blevet forvandlet til et moderne teknisk universitet med sociale læringsmiljøer. Auditorierne kan nu bruges både i forbindelse med en traditionel envejskommunikation og mere moderne og projektorienterede undervisningssituationer med dialog og gruppearbejde

Samarbejdet mellem DTU og Arkitema omfatter intensiv brugerinvolvering i udviklingsprocessen. Arkitema har været totalrådgiver på opgaven og har udført såvel bygningsarbejder, som udvikling og indkøb af inventar.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Anker Engelundsvej 1, Kgs. Lyngby
År: 2012
Omfang: ca. 1500 kvm
Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service Institutter
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Moe