Energi- og teknologibygning, Universitetet i Bergen

Energi- og teknologibyggeriet (EnTek) er et avanceret forsknings- og undervisningsbyggeri, der indeholder nye, moderne faciliteter til undervisning af studerende og forskning på Universitetet i Bergen. Samtidig dedikeres der plads til virksomheder inden for energi- og teknologierhverv for at skabe øget videndeling og innovation inden for feltet.

Projektet er svaret på en vision, som Science City Bergen formulerede i forbindelse med en international arkitektkonkurrence. Målet er at skabe rammerne for et nyt spændende samarbejde på tværs af forskning og erhvervsliv, og ambitionen er at være en international portal for innovation inden for energi, klima og teknologi. EnTek skal tilbyde et inkluderende helstøbt arkitektonisk koncept, som tager vare på universitetets, individets og Bergens visioner, behov og mål.

Universitetet i Bergen er et byuniversitet, som gennem sin beliggenhed på Nygårdshøyden er meget synligt, tæt samlet og med en klar identitet. EnTek-byggeriet etablerer en ny tilknytning mellem de eksisterende forskningsmiljøer ved hjælp af det fælles byrum Forskerparken, som ligger som en samlende plads for enden af Universitets-aksen og definerer den nye forskningsklynge.

Langs en ny diagonal stiforbindelse op til universitetet ligger indgange på flere planer som skaber tilgængelighed ind, op og gennem byggeriet. Projektet tilstræber at trække bygningskroppen så langt ned mod byen og Lars Hillesgate som muligt for at gøre Forskerbyen synlig og let tilgængelig for mange. I byggeriets sydlige del ned mod bybanen lægges derfor den mest offentlige del med formidling og undervisning med et åbent stort auditorium med indgang og fællesarealer.

Planløsningen er selve drivkraften for tværfagligt samarbejde og er afgørende for dynamik, trivsel og koncentration. De varierende og fleksible arealer med meget dagslys giver plads til koncentration, forskning og nytænkning i både cellekontorer, fælleslaboratorium og den udvendige Forskerpark. Tydeligt definerede faglige enheder knyttes sammen i et sammenhængende fællesareal, som snor sig mellem de tre bygningskroppe og skaber en overskuelig sammenhæng. Denne sammenbinding giver associationer til en DNA-streng, hvor baserne er ordnet i en samlende struktur.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373
WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Nygårdshøyden, Bergen
År: 2016-
Omfang: 17.500 m2
Bygherre: Universitetet i Bergen, Christian Michelsens Research m.fl.
Arkitekt/Landskab: Arkitema Architects, Arkitektgruppen Cubus
Ingeniør: EKJ m.fl.