FREDERIKSBJERGBYGGERIET

Børne- og ungemiljø på Frederiksbjerg

Intentionerne med projektet Frederiksbjergbyggeriet er, at det skal være et mangfoldigt sted til undervisning, møde, arbejde, leg og ophold. Et udviklingssted, hvor byens liv møder skolens hverdag. Hvor leg og læring møder fritiden. Og hvor mennesker i alle aldre møder hinanden.

Udgangspunktet har været at samle en række aktiviteter omkring ét hus, og at dette hus bliver af exceptionel bymæssig og bygningsmæssig kvalitet.

Visionen er at skabe et unikt børne- og ungemiljø på Frederiksbjerg. Her skal være børnehave, skole, fritids- og ungdomsklubber - og en pædagogisk ledet legeplads.

Samtidig skal huset samt opholds- og legearealerne bidrage til at skabe og fastholde mere liv i kvarteret omkring Skt. Anna Gade og til at styrke forbindelsen mellem  brokvarteret og Frederiksbjerg.

Energi

Frederiksbjergbyggeriet er designet i et integrereret forløb mellem arkitekter og ingeniører. Fordelene ved det integrerede designforløb er at kravene til æstetik, funktion, energiforbrug og indeklima sideordnet indarbejdes i projektforløbet.

Byggeriet opfylder energiklasse 2020.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011
PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Ingerslev Boulevard, Aarhus
År: 2012 (konkurrence)
Omfang: 16.500 m²
Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Grontmij A/S
Entreprenør: KPC