HELLERUP SKOLE

En moderne netværksskole

Hellerup skole er en kommunal Folkeskole med ca. 800 elever. Skolen er udviklet og opført i et usædvanligt partneringsamarbejde, organiseret af SKUB (Gentofte kommunes skoleudviklingsorganisation).

Straks man træder ind på Hellerup Skole oplever man den helt særlige atmosfære. Umiddelbart inden for står masser af fodtøj – for både elever og lærere skifter til indesko, når de ankommer. Det betyder at eleverne kan boltre sig på gulvene, både når de leger, og når de lærer. Gulvene er ikke blot plane vidtstrakte gulvflader, men et modelleret landskab med trapper, plateauer, balkoner og broer, hvor børnene sidder, slænger sig, står, bevæger sig. 

Et karakteristisk træk ved bygningen er spillet mellem dens udadtil ret stramme kubiske form og den åbne, organiske indretning og mangfoldighed, der kendetegner huset indvendigt. 

Bygningens hjerte er det store trappeområde, der er meget mere end trappe. Her foregår et væld af forskellige aktiviteter: færdsel, ophold, undervisning, gruppearbejde, fremlæggelse og filmforevisning for større forsamlinger – og her spiser mange elever deres frokost. Trappeformen er brugt mange steder i skolens fysik. Udover centerrummet findes de i alle hjemområder og i forbindelse med tagterrasserne og udearealerne. 

Hellerup Skole er en netværksskole, hvor fysiske og psykiske afstande er minimeret.  Fra det centrale trappeområde er der enkle og umiddelbare kommunikationsveje i alle retninger.  De centrale funktioner knytter sig til trappen eller atriet, mens undervisningen foregår i elevernes hjemområder, der er placeret i mere rolige hjørner. Hjemområdet er børnenes base i hverdagen og sikrer tryghed for den enkelte. Ved hjælp af mobiler – skabe, reoler og skærmvægge – kan hjemområdet deles op i mindre rum. Indretningen er desuden afstemt efter elevernes alder, og klasserne kan i høj grad selv præge deres hjemområde. 

Skolens usædvanlige struktur, hvor skillevæggen og klasselokalet i princippet er erstattet af mobiler, skærmvægge og zoning, er et levende laboratorium for læring, hvor undervisningsform og læringsprocesser konstant er i bevægelse. Den dynamiske udformning giver konkret og daglig mulighed for at udfordre gængse forestillinger og afprøve nye muligheder.

Arkitema blev udpeget til opgaven efter et udbudsforløb som involverede proces- og organisationsudvikling, og interviews med SKUB. Processen involverede fra begyndelsen en utraditionel samarbejdsform. Ide- og konceptudvikling blev gennemført i en proces som involverede en komplet gentænkning af en dansk folkeskole, hvor konventioner og sædvaner blev udfordret og nytænkt med en ny pædagogisk vision for skolen. I dette arbejde indgik eksperter og meningsdannere omkring fremtidens folkeskole, forældre og ikke mindst SKUB. Byggeprogrammet blev efterfølgende udviklet på grundlag af tæt samarbejde og kreativ dialog mellem rådgivergruppen, repræsentanter fra SKUB, lærere, brugere og elever. 

Da projektet nåede dispositionsforslagsfasen blev der udskrevet et entreprenørudbud i hovedentreprise med partnering som samarbejdsform. Hovedprojektering og opførelse forløb parallelt i et åbent og positivt partneringsamarbejde, hvori alle – såvel håndværkere og leverandører som bygherre, brugere og rådgivere – udviste et enestående engagement. En arbejdsform der også afspejler sig i skolens udformning.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Dessaus Boulevard, Tuborg Syd, 2820 Gentofte 
År: 2002 samt diverse ombygninger 2007-2011 
Omfang: 8.200 m² - tre spor, 750 elever 
Bygherre: Gentofte Kommune 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen A/S og Balslev A/S 
Entreprenør: NCC Danmark A/S
Præmiering: Præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse