INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

Topmoderne universitetsmiljø i transformeret herregårdsanlæg

Institut for Kultur og Samfund, ARTS, Aarhus Universitet (AU), driver forskning og undervisning indenfor bl.a. fagområderne arkæologi og antropologi. AU og Moesgård Museum har en lang tradition for samarbejde, udvikling og formidling  indenfor disse felter, understøttet af det mangeårige fysiske naboskab med det bevaringsværdige og delvist fredede herregårdsanlæg Moesgård, syd for Aarhus.  

Flytningen af museets samlinger til et nyt museumsbyggeri nord for Moesgård har skabt rum for en udvidelse af AU´s faciliteter på Moesgård til i alt 6.400 m2 nye  24-7 studie-, undervisnings- og forskningsfaciliteter til Institut for Kultur og Samfund, AU Librarys lokale betjeningssted “Moesgårdbiblioteket”, samt nye, moderne laboratorie- og kontorfaciliteter til Moesgård Museums konservatorafdeling.

De historiske lade-, stald- og mejeribygninger samt udearealer er gennemgribende ombygget og renoveret, og der er skabt et miljø, der tilbyder helt nye muligheder med rum, faciliteter, komfort- og læringsteknologier for studerende, forskere og undervisere.

I mødet mellem nyt og gammelt realiseres potentialet i herregårdsanlæggets symmetriske bygningsstruktur, ligesom de eksisterende rumlige og stoflige kvaliteter har fået ny værdi i samspillet med nye rumdannelser, transparens, øget dagslysindtag, nye bæredygtige materialer og tekniske installationer.

Transformationen er sket med fokus på et optimalt indeklima, fleksibilitet, multifunktionalitet samt et optimalt 24-7 studiemiljø.

Projektet er et brugercentreret design udviklet i et nært og effektivt samarbejde med bygherre- og brugerrepræsentanter fra Moesgård Museum og Aarhus Universitet.

 

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adresse: Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg
År 2012-2014
Omfang: Ca. 6.400 m²
Bygherre: Moesgård Museum og Aarhus Universitet
Arkitekt: Arkitema Architects og Erik Einar Holms Tegnestue
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Viggo Madsen A/S
Ydelse: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, bygherre-/brugerinddragelsesprocesser og workshops i forbindelse med programmering