KUA - KØBENHAVNS UNIVERSITET

Udbygning af Københavns Universitets Søndre Campus

Arkitema har designet både anden og tredje etape i etableringen af Københavns Univeristets nye fysiske rammer på Søndre Campus. Projekterne er en del af en bygningstrilogi, som rummer fakulteter for humaniora, jura og teologi.

Anden etape, KUA2, udgør et nyt organisatorisk centrum for humaniora og Søndre Campus som helhed. Visionen for byggeriet var at skabe basis for fremtidens udvikling af humaniora med fokus på et dynamisk og åbent studiemiljø og den gode arbejdsplads for forskere og undervisere. Bygningsafsnittet er udviklet som et transformationsprojekt, hvor dele af det oprindelige bygningsanlæg er genanvendt i den nye bygningsstruktur. Arkitekturen domineres af de nord-sydgående superlænger, som er beklædt med travertin. De øvrige materialer er aluminium, glas og perforeret, galvaniseret stål, som i anvendelsen tilstræber en nedtoning af de formelle hovedtræk, således at bygningsanlægget som helhed indgår i dualiteten mellem den formelle og stramme bystruktur og universitetetets dynamiske og uformelle studieliv.

Tredje etape, KUA3, stod færdigt i 2017, hvor jura og teologi fakulteterne tog deres nye studie-, forsknings- og læringsmiljøer i brug. Byggeriet er transformeret fra en monofunktionel struktur til et vitalt og identitetsrigt kvarter i byen. Projektet er på alle planer bæredygtig arkitektur, socialt, ressourcemæssig såvel som økonomisk – med lærings- og forskningsmiljøer, der fremmer interaktion mellem mennesker, genanvendelsen af den eksisterende betonstruktur og et effektivt og driftvenligt byggeri.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373
ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adresse: Njalsgade, København S
År: 2010-2017
Omfang: 48.000 m² + 37.000 m²
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Svend Kierkegaard A/S og SLA
Ingeniør: EKJ A/S og Balslev A/S