KUA2 - KØBENHAVNS UNIVERSITET AMAGER

Udbygning af Københavns Universitet Amager, Humanistisk Fakultet

Projektet er resultatet af en 1. præmie i en indbudt arkitektkonkurrence. KUA2 er et nyt centralt bygningsafsnit i Københavns Universitet, Søndre Campus. Projektet er en del af en bygningstrilogi, som rummer fakulteter for Humaniora, Jura og Teologi.  Byggeafsnittet udgør et nyt organisatorisk centrum for humaniora og Søndre campus som helhed.

Visionen for byggeriet har været at skabe basis for fremtidens udvikling af humaniora, med fokus på et dynamisk og åbent 24-7 studiemiljø og den gode arbejdsplads for forskere og undervisere, hvor der er optimal og fleksibel mulighed for at organisere forskning og uddannelse på tværs af klassiske fagskel.

Bygningen har en basis i tre plan, som kobles med fire overliggende længer i 2-3 plan. Grundelementerne i denne bygningsstruktur stammer fra byplanen for Ørestad Nord, som anviser anvendelsen af nord-sydgående superlænger som et grundelement i bystrukturen. Bygningsafsnittet er udviklet som et transformationsprojekt, hvor dele af det oprindelige bygningsanlæg er genanvendt i den nye bygningsstruktur – med konsekvens for 7,2x7,2m hovedmodulet, som er den sidste rest af arkitekterne Kobbels oprindelige universitet på grunden.

Bygningens stueplan organiseres omkring et stort indre fakultetstorv; boghandel, to caféer, konferencecenter, multisal, trykkeri, tv-studie, en D-Vip lounge og i midten en "one-stop-shop", som samler en række servicefunktioner for brugerne samt  fakultetsadministrationen og campus driftscenter.

Faciliteterne servicerer tre institutter, en afdeling for musikvidenskab med musikstudier og øvefaciliteter, placeret i de øvre etager.  Læringsmiljøet organiseres omkring en ny læringsgade, hvor institutterne, et samlet videncentermiljø og undervisningsfaciliteterne skaber funktionel og ressourcemæssig synergi og tværfaglige studiemiljøer, som kan understøtte den tværfaglige udvikling af humaniora.

Bygningsarkitekturen domineres af de nord-sydgående superlænger, som er beklædt med Københavns Universitets ”logomateriale” travertin. De øvrige materialer er aluminium, glas og perforeret, galvaniseret stål, som i anvendelsen tilstræber en nedtoning af de formelle hovedtræk, således at bygningsanlægget som helhed indgår i dualiteten mellem den formelle og stramme bystruktur og universitetetets dynamiske og uformelle studieliv.  

Arkitema indgår i en totalrådgivningsgruppe og har varetaget en række centrale opgaver i forløbet  med forundersøgelser, programmering og omfattende brugerinvolvering, arkitektprojektering, projekteringsledelse og byggeledelse.

Projektet udføres som et fuldt BIM projekt med mængder.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Njalsgade, København 
År: 2014 
Omfang:  37.000 m²
Bygherre: Bygningsstyrelsen 
Arkitekt, projekteringsledelse og byggeledelse: Arkitema Architects
Landskab: Svend Kierkegaard A/S og SLA
Ingeniør: EKJ A/S og Balslev A/S
Entrepriseform: Fagentreprise/Storentreprise
Foto: Arkitema Architects v. Niels Nygaard (eksteriører og interiører),
Peter Sørensen (interiør), Ole Malling (luftfoto)