KULTURHUS TROMMEN

Ombygning og indretning samt helhedsplan for eksisterende kulturhus og bibliotek

Med Kulturhus Trommen omdannes det eksisterende bibliotek og musiksted Trommen til et samlet kulturhus. Det eksisterende hus er tegnet af arkitekt Knud Munk i 1988 og omdannelsen er sket med respekt for de oprindelige tanker. 

Et stærkt arkitektonisk træk ved Knud Munks hus er den cirkulære koncertsal Trommen, og det er med udgangspunkt i den cirkulære form, at vi tilfører huset nye og aktivitetsskabende funktioner. En af disse er en yderligere sal, en cirkulær pendant til koncertsalen, der benævnes Lilletrommen. Derudover er indretningen designet med en række karakteristiske cirkulære supermøbler, som fordeler sig i stueplan og på førstesal. Det bliver til seks supermøbler med flg. aktiviteter; multisal, service-ø med café og boghåndtering, eventyrhule og bogbjerg til de yngste, vidensværksted til fordybelse og sofalandskab og projektsal. Supermøblerne adskiller sig kraftigt fra hinanden i materialitet og udtryk, men forholder sig alle sammen til den vigtige koncertsal, Trommen.

På 1. sal opgraderer vi både kontorfaciliteter, læring og møderum, så etagen bliver mere tidssvarende og i kontakt med resten af biblioteket. Bevæger vi os fra interiøret og zoomer ud til helhedsplanen, fortsætter vi byens puls hele kulturhuset rundt. Helhedsplanen omkring kulturhuset udformes som en karré, der indskriver kulturhuset i byen, og som styrker de urbane byrum. I denne helhedsplan udgør flere pladsdannelser langs kulturhuset oplagte destinationer i byen. Pladser der bliver en del af kulturhuset, og som sikrer et kulturliv både ude og inde.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Bibliotekstorvet 1, Hørsholm
Bygherre: Center for Kultur og Fritid, Hørsholm Kommune
Omfang: 3986 m2 ombygning og indretning samt helhedsplan
År: 2012-2014
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Strunge Jensen
Præmiering: 1. præmie i indbudt konkurrence 2012