LEJRE FORSØGSCENTER

Velkomstcenter og personalehus samt hus til skoletjenesten

Sagnlandet Lejre har tilført det eksperimentelle forsøgsområde et velkomstcenter med  publikumsfaciliteter, biograf- og foredragssale. Bygningen huser også stedets daglige administration og ledelse, centerets omfangsrige fagbibliotek samt personalefaciliteter. Derudover en bygning for skoletjenesten med overvejende faciliteter til omklædning og bad samt køkkenfunktioner og på førstesalen et stort dragtdepot.

Sagnlandet Lejre ligger i et landskab af bølgende morænebakker med skove, søer, moser og enge. Vi tilføjer den nye drifts- og publikums bygninger i respekt for landskabets kvaliteter og stedets specielle karakter og brug.  Velkomstcentret og personalehuset er gravet ind i bunden af det vestvendte bakkedrag, der løber langs ankomstvejen. Skoletjenestehuset er placeret på toppen af bakken udført som et længehus i træ, der indskriver sig i en sammenhæng med to eksisterende træhuse.Velkomstcenter og personalehuset består af to forskudte landskabelige græsflader, der åbner sig mod ankomstvejen. Bygningen indeholder frokoststue og omklædning, et stort fleksibelt kontorområde med integreret bibliotek og arkiv samt film- og foredragssale, der kan sammenlægges, så der kan afholdes arrangementer for op til 100 mennesker.

Skoletjenestehuset henter sin inspiration i områdets originale landarbejderhuse med deres valmede tage og langstrakte volumener. Mod ankomstvejen ligger omklædningsfaciliteterne, i husets sydlige ende køkkenerne og på loftet opbevares og tørres de mange – og kostbare – oldtidsdragter, som gæsterne bruger under deres ophold på centeret. 

Lejre forsøgscenter er realiseret med donation fra Velux- og Villum Kann Rasmussen Fonden på baggrund af et skitseforslag udført af Arkitema. Byggeriet blev gennemført i en totalentreprise. 

Projektet er projekteret med jordvarmeanlæg, solvarme samt et træpillefyr til primær opvarmning og varmvands produktion. Bygningerne er dermed CO2 neutrale i forhold til opvarmning og varmt brugsvand. Bygningerne overholder BR 2015.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Slangealleen, Lejre
År: 2008-2009
Omfang: Velkomstcenter 816 m², Skoletjeneste 550 m²
Bygherre: Sagnlandet Lejre
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Espensen A/S
Totalentreprenør: Sigma Entreprise A/S