LYRESKOVSKOLEN

Tre alderstilpassede skoler i én

Lyreskovskolen skal afløse tre eksisterende skoler i Aabenraa Kommune og opføres i tilknytning til den eksisterende Bov Skole. Skolen bliver en 3-sporet skole med fire spor på 7. og 8. årgang og i alt ca. 800 elever og 90 personaler og en tilhørende SFO.

Projektet er resultatet af en indbudt arkitektkonkurrence og er nu under projektering med Arkitema som totalrådgiver.

Den ny skole placeres i to bygninger, dels afdelinger for indskoling og mellemtrin i en ny bygning, dels en afdeling for udskoling placeret i den gamle Bov Skole, som tilbygges og ombygges.

Hvert trin får sin egen identitet, indrettet på sin egen måde med egne lokale miljøer, der er tilpasset efter præcis den aldersgruppe, der skal gå der. Vi skaber et stemningsskift, når man flytter fra én afdeling til den næste. Det skal opleves - også i arkitekturen - at man bliver ældre og udvikler sig. Således underinddeler vi en ellers meget stor skole, og skaber miljøer i en skala, som alle kan indtage og forholde sig til, og hvor det er trygt og inspirerende at opholde sig. Lyreskovskolen bliver 100% sko-fri.

Den ny skolebygning er organiseret i to plan omkring et centralt skoletorv som samlende fællesrum, der er udgangspunkt for mange af dagens aktiviteter med aktivitetshal, SFO og fagtorve.  I sammenhæng med de to afdelinger for indskoling og mellemtrin skabes et fleksibelt og alsidigt læringsunivers, som understøtter skolens visioner for fremtidens læringsmiljø i Aabenraa. Facaden beklædes med galvaniserede stålplader, mens indgange markeres med trælister. Træet går igen i interiøret, hvor det store trappelandskab udføres i træ. Store dele af den eksisterende Bov skole og en mindre tilbygning indgår i en ny udskolingsenhed, som samler de store elever i deres eget miljø.

Den nye samlede skole baseres i høj grad på mødet i mellem bygning og landskab, hvor bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne, og bygning og landskab tilsammen danner et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Ass. Partner/Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Bov, Aabenraa Kommune
År: 2013-2015
Omfang: Ca. 9.500 m2 nybyggeri og ca. 2.000 m² ombygning
Bygherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll