MØLLEVANGSKOLEN

Den grønne byskole

I 2003 brændte en del af Møllevangskolen i Århus. Den er nu genopført som ’den grønne byskole’. Den grønne byskole opstår ved at etablere et tættere samspil mellem ude og inde, så de grønne omgivelser bliver nærværende overalt på skolen.

Skolen får en struktur som den lille skole i den store skole; en struktur som er sammenlignelig med byens. Hvert af de tre trin, som skolens klasser fordeler sig på, udgør tre selvstændige kvarterer, hvor eleverne oplever trygge og overskuelige rammer. I hvert af disse kvarterer udgør lokale torve et omdrejningspunkt i det daglige liv.

Både den eksisterende vestfløj og den nye østfløj brydes af disse lokale torve, der udadtil fremstår som grønne bygningselementer. Her anvendes espalierer og klatreplanter, som understreger skolens grønne karakter. Udover at fungere som skolens fælles og lokale mødesteder, åbner de for samspil mellem ude og inde.

I skolens centrum ligger fællesfunktionerne, som naturligt bliver skolens dynamiske og mangfoldige mødested. Det nye trippelhøje "væksthus" med skolens Pædagogiske Service Center kobler sig på midterfløjen og skyder sig ud i skolegården. Til væksthuset føjer sig endvidere to lavere "grønne" bygninger, som rummer fagmiljøer.

I forbindelse med til- og ombygningen af Møllevangskolen fik skolen en såkaldt Vidensbrønden - et interaktive gulv, der fungerer som et supplement til elevernes stillesiddende arbejde foran computeren. På gulvet er computeren erstattet af en 12 kvm. stor skærm nedsænket i gulvet med en nyskabende brugergrænseflade. Ved at bruge fødder og hænder som mus ”klikker” eleverne på skærmen og løser på den måde forskellige opgaver i f.eks. engelsk og tysk. De kan dyste mod hinanden i matematik-spil og bruge kroppen aktivt undervejs. Konceptet bygger på forskning, der har påvist at fysisk aktivitet fremmer læring. I fagsproget kaldes det ”kinæstetisk læring”.

Vidensbrønden har både en social og en pædagogisk funktion ved at kombinere leg, bevægelse og undervisning. Den bruges ydermere til specialundervisning af hørehæmmede elever.

 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Møllevangs Allé, Aarhus
År: 2004-2006/2007
Omfang: Nybygning ca. 3.000 m²; ombygning ca. 5.000 m²
Bygherre: Århus Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Viggo Madsen A/S
Totalentreprenør: NCC
Præmiering: Vidensbrønden modtog Red Dot Award i 2007