NATURAMA

Et moderne naturhistorisk museum i Svendborg

Museet giver naturhistorien nye formidlingsrammer og gør brug af teatrets og filmens virkemidler. Et udstillingskoncept, hvor de besøgende i høj grad selv bliver en del af udstillingen, og hvor brugeroplevelsen løftes fra en passivt registrerende museumsoplevelse til en involverende og sansepirrende helhedsoplevelse. 
På det eksisterende museum kobles en ny udstillingsbygning i tre plan. De nye udstillinger rummes principielt i ét rum, for i ét greb at favne den store fortælling og give mulighed for panoramiske overblik. Derfor opereres efter et naturligt princip med tre gennemskårne, vandrette planer, der disponeres langs en lodret akse. Adskillelsen mellem udstilling og de rum (bl.a. foyer), som omkranser den, er en række forskudte skaller imellem hvilke, man krydser sig ind og ud af hovedudstillingen. Nogle mellemrum indeholder ramper, andre tramper (kombination af ramper og trapper) og gangbroer, mens nogle er udformet som en art balkoner, der skiftevis giver kig ind mod og ud fra udstillingen. Foyer- og butiksområdet er placeret umiddelbart inden for hovedindgangen mod sydvest. Herfra er der adgang til både hoved- og særudstilling, café, garderobe og auditorium og via en trappe til administrationen på førstesal. De nævnte områder er qua deres placering, indhold og bygningsmæssige form vidt forskellige, og en rundgang i huset byder således på en vifte af oplevelser. Mod omverdenen skal bygningen påkalde sig opmærksomhed og fortælle om, hvad der foregår inde i bygningen. Facaden er bearbejdet, så den pirrer – uden at præsentere. Man aner den store cirkulære form centralt i bygningskroppen, og man skimter et hvalskelet i foyeren.

Naturama er udviklet i tæt partneringsamarbejde med Svendborg Kommune og medarbejdere fra museet. Forløbet har bestået af en række workshops, studieture og åben projektøkonomi for at opnå mest mulig værdi for udstillingen.

Museet lever op til datidens krav i forhold til energi.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adresse: Dronningemaen, 5700 Svendborg 
År: 2004
Omfang: Om- og tilbygning ca 3.000 m²
Bygherre: Svendborg Kommune og Svendborg Zoologiske Museum
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Birch & Krogboe  
Entreprenør: J&B Entreprise
Bygherrerådgiver: Niras
Øvrige: DR-Design har medvirket til udvikling af udstillingskonceptet