Overlund Skole

Arkitema Architects skal tegne den nye skole i Overlund i det østlige Viborg, der bliver et bæredygtigt byggeri med træ som det primære materiale. Skolen kommer til at fungere som bydelshus for lokalområdet, hvor både skole og hal bliver bærende kulturinstitutioner, der spiller sammen med områdets natur.

Forslaget er døbt ”Lysningen”, hvilket, kombineret med brugen af træ, passer til det arkitektoniske grundprincip for bygningen; en skov af grønne søjler, holdt sammen af plateauer i forskellig højde – som trækroner der danner et tag over skovbunden. Skolen bliver bygget op, så der er mange muligheder for brugerne. Centralt i bygningen er et stort åbent torv i form af et atriumrum - en lysning, hvorfra forskudte plateauer fordeler sig, så man primært kun bevæger sig en halv etage op eller ned mellem etagerne. Dette gør, at alle etager opleves tæt forbundne med hinanden.

Opdelingen udnyttes til at skabe husets hovedflow, som en flydende opstigning mellem plateauerne. Halvniveauerne er forbundet via trapper, der i det daglige bruges som lokale amfitrapper til undervisning og samlinger. Alle elever har dog stadig hjemmeområder, der benyttes af mange forskellige lærere, pædagoger og børn til flere funktioner og flere former for undervisning, aktiviteter og samvær.

Projektet omfatter en ny skole beregnet til 750 elever og en ny idrætshal for i alt 211 mio. kr. Skolen skal senere kunne udvides til op til 1.300 elever. Desuden skal der kunne etableres en ny Hal 2 med fokus på springgymnastik og atletik, hvis foreningerne kan finansiere det.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Gl. Randersvej, Overlund, 8800 Viborg
Areal: 10.800
Forventet ibrugtagning: 2023
Bygherre: Viborg Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban
Ingeniør: Sloth Møller