RUC BYGNING 21

Det Internationale Hus

Bygning 21 er en ombygning og nyindretning af læringsmiljøet på Institut for Samfund og Globalisering (ISG). Opgaven er udført i forbindelse med en rammeaftale med RUC og BYGST. Selve ombygningen tager afsæt i Campusplan for RUC 2013, som universitetets rektorat og Arkitema Architects har udarbejdet. Denne plan foreslår en overordnet modernisering og udviklingsplan for RUC, der gør universitet mere tiltrækkende for både nationale og internationale studerende, og som samtidig etablerer studiemiljøer med fokus på hjemlighed for derved at forstærke sociale møder de studerende i mellem. Hele udviklingen af det nye RUC påbegyndes med ombygningen af Bygning 21.

Bygning 21 er en del af de første toetagers ”kube-bygninger” fra 1972, og bestod tidligere af snævre gange og lukkede cellekontorer. Transformationen har resulteret i transparens, luft, lys og udsyn – bl.a. mod de smukke omgivelser, som nu integreres i de nye rumligheder. Derudover integreres de ikke-aktive områder og zoner, og der er etableres nye studiearbejdspladser som f.eks. amfi-auditoriet, et køkken, et caféområde og gruppekupéer. Alle de nye områder fokuserer på at skabe et tiltrækkende, multifunktionelt studie- og opholdsmiljø med en udpræget grad af hjemlighed.

Ombygningen er udført i et tæt samarbejde med instituttets undervisere, ledere og ikke mindst de studerendes repræsentanter. Nyindretningen er betalt af RUC (50%) og dele af ombygningen, ventilation m.m. er betalt af BYGST (50%). RUC er bruger og BYGST er ejer af bygningen.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adresse: Roskilde Universitet Universitetsvej 1 – 4000 Roskilde
År: 2013 - 1014
Omfang: 1.200 m²
Bygherre: Roskilde Universitet og BYGST
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Strunge Jensen
Hovedentreprenør: Hald & Haldberg