SAMSØ ENERGIAKADEMI

Formidlings- og konferencecenter for vedvarende energi

På Samsø satser man bæredygtigt med en række vedvarende energiprojekter. For at samle og gøre denne unikke viden tilgængelig er Samsø Energiakademi blevet bygget. Her formidles alle de erfaringer som Samsø har fået fra arbejdet med øens mange VEØ-projekter fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og solfangere. Samtidig fungerer akademiet som konferencecenter, når virksomheder, forskere eller politikere diskuterer vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier. Desuden har akademiet udstilling og energilejrskole til øens turister og skoleelever.

Midt på en grøn eng med udsigt ud over havet ligger det dobbeltlængede akademi. Tæt på havets energi og med masser af solvarme bagende ned over sig. Akademiets formsprog er en moderne fortolkning og kobling af den lokale byggeskik med enkle saddeltags huse og et bæredygtigt  byggeri, som er udformet parametrisk i forhold til energi.

Bygningen er indrettet med fleksible undervisnings- og konferencerum, som kan rumme mange forskellige lærings- og formidlingssituationer, et administrativt område som både kan huse administrationen og forskere. 

Der arbejdes i øjeblikket på at skabe grundlag for forskerboliger i direkte sammenhæng med Akademiet.

Arkitektonisk er både form og materialevalg afstemt efter en bæredygtig tankegang. Det er arkitektur med energilette, præfabrikerede højisolerede bygningsdele. Akademiet er beklædt med zink kontrasteret af felter med sortbemalede gran-plader. For at minimere elforbruget har akademiet optimale dagslysindfald, solafskærmning og naturlig ventilation. Integreret i zinktagets markante profil placerer vi et skjult solvarmeanlæg og et synligt solcelleanlæg. Akademiet har et minimalt drikkevandsforbrug og anvender regnvand til toiletskyl.

Arkitema fungerede som totalrådgiver i hele forløbet, indeholdende programmering, konceptudvikling i tæt samarbejde med bygherre, forskere og øvrige brugere. Arkitektprojektering, udbud og byggeledelse blev ligeledes forestået af Arkitema.

Huset opfylder Lavenergiklasse 2

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adresse: Strandengen 1, Samsø
År: 2006
Omfang: 643 m²
Bygherre: Samsø Energiakademi
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører