STENURTEN

Økologiske Børn går i økologisk børnehave

Daginstitutionen Stenurten er beliggende på Nørrebro i en tæt bymæssig bebyggelse med Brorsons Kirken i baghaven, men også i tæt forbindelse med en af bydelens grønne lunger, sti-park forløbet langs Hans Egedes Gade.

Institutionen er integreret og indeholder tre vuggestuer og to børnehavestuer.

Det nære naboskab med kirken stillede krav om et arkitektonisk hovedgreb, der viser respekt for kirken som institution og historisk monument. Dette naboskab har været bestemmende for bygningens tværsnit. Mod kirken 'graver' bygningen sig ned i terrænet og 'gemmer' sig under den skrånende tagflade med stenurter i changerende farver. Den lave bygningshøjde mod kirken sikrer dagslys til både kirken, krypten og præsteboligen, ligesom kirken fortsat opleves som et fritliggende bygningsværk. Mod sydvest, derimod, stiger bygningens højde markant, og institutionen åbner sig med store vinduespartier mod legepladsen, parken og sollyset fra sydvest. 

Bygningen fornægter ikke udadtil, at indeklimaet er det højst prioriterede miljømål – flere elementer er, gennem klare økologiske og miljøbevidste signaler, med til at fremme miljøforståelsen. Institutionens klimazone, bag den store sydvestvendte glasfacade, spiller en væsentlig rolle i såvel bygningens arkitektoniske udtryk, som i bygningens zonedeling og i forbindelse med den naturlige ventilation. Det gør også de markante skorstene, der sammen med ’klimazonen’ er drivkræfterne i den naturlige ventilation. Bygningens udvendige materialer - de træbeklædte facader og det ’grønne’ tag med den ensidige taghældning - sender miljøbevidste signaler.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adresse: Hans Egedes Gade/Rantzausgade, København N
År: 2001-2001
Omfang: 1000 m²
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: NIRAS A/S
Præmiering: 'Dogme Miljøprisen' i 2003. Præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i 2003.