Torsted Skole

“Flyveren”, En skole for læring og samarbejde

Flyveren er en selvstændig Indskolingsenhed under Torsted Skole. Projektet er resultatet af en Totalentreprisekonkurrence og er udviklet og opført i totalentreprise.

Skolen rummer 16 klasser og er organiseret i årgangsbaser med hver fire klasser, en førskoleenhed, Skoletorv med åbent køkken, Musik- og aktivitessal i direkte sammenhæng samt faglokaler og personalefaciliteter.

Skolens indre struktur og organisering henter sin ’logik’ fra byens rum, hvor der eksisterer klare og let aflæselige rumlige hierarkier med offentlige zoner og mere private områder. 

Bygningens centrum er det fælles skoletorv, som naturligt er skolens dynamiske og mangfoldige mødested. Alle bygningens faciliteter og funktioner er knyttet ind mod denne rumlighed. Herved giver rummet mulighed for at organisere et væld af aktiviteter.  Der er således både fysisk og visuel forbindelse mellem årgangsbaserne og universet. Skoletorvet er rammen om SFO og danner udgangspunkt for aktiviteter i dagens ydertimer. 

De fire årgangsbaser udgør selvstændige og særskilte nabolag, hvor eleverne oplever trygge og overskuelige rammer. I hvert af disse kvarterer udgør det lokale alrum et omdrejningspunkt i det daglige liv. 

Visionen for indskolingsenheden er at både bygningen og de ydre rammer fremmer børnenes evne til at lære og samarbejde. Stedet, hvor man bliver ’flyvefærdig’. 

Projektet er gennemført i en indbudt totalentreprisekonkurrence og blev udviklet på baggrund af et byggeprogram udarbejdet af Horsens Kommune. Konkurrencen blev udført i samarbejde med NCC og Grontmij.

Bygningens ide og koncept blev skabt af Arkitema i forbindelse med totalentreprisekonkurrencen og efterfølgende færdigudviklet i nært samarbejde med Horsens Kommune og brugerne på Torsted skole.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Torsted Skolevej, Horsens 
År: 2006
Omfang: 3800 m2 
Bygherre: Horsens Kommune 
Landskab: Arkitema Architects
Ingeniør: Grontmij 
Totalentreprenør: NCC