UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Sundhedscampus

University College Lillebælt har samlet sine sundhedsfaglige uddannelser i et bygningskompleks som i øvrigt rummer sundhedsrelaterede funktioner for Vejle Kommune.

Projektet er således en del af en ny Sundhedscampus som udvikles omkring DGI komplekset i Vejle.

Byggeriet er udviklet i samarbejde med A. Enggard, Vejle Kommune, UCL og gennemført i totalentreprise.
Projektet sikrer en klar sammenhæng i området, der skal bindes sammen som én stor sundhedscampus. Samtidig tager Sundhedshuset udgangspunkt i den arkitektoniske hovedidé fra projektkonkurrencen om DGI-huset, hvor dynamiske og krystallinske bygningsformer opstår af de eksisterende og nye halanlæg. Haller der samtidig forbindes via et landskabeligt rambla-forløb fuld af bevægelse og aktivitet. Huset består af to volumener i henholdsvis fire og seks etager, der er drejet i forhold til hinanden og som fletter sig ind i hinanden. De to volumener har hver sin identitet i form af to forskellige indre rum. Det ene med et indre torv i form af et lukket atrium, det andet med et lysgivende åbent gårdrum, der samtidig skaber forbindelse med passage fra forpladsen til indgangen og videre til parkeringen mod nord. Herved opstår dels to forskellige huse med hver sine rum og karakter, dels en aktiveret zone, der binder de to volumener sammen og sikrer tværfaglig videndeling på tværs af huset. I dette dynamiske og centrale rum er der visuel kontakt mellem husets mange niveauer og der er god mulighed for fællesskab og anvendelse af fælles faciliteter og lokaler. Den tværfaglige zone varierer i rumhøjde op gennem huset og etablerer varierede og interessante rumforløb med dynamik og tværgående forbindelser.

Arkitema vandt i 2010 konkurrencen om en ny DGI by i Vejle. Dette blev starten på et forløb, hvor tegnestuen i nært samarbejde med gode kræfter søgte at udvikle området omkring DGI og skabe muligheder for at integrere institutioner, som ville understøtte formålet med DGI byen. Arkitema har været en drivkraft i denne proces og har i samarbejde med brugerne udviklet programmet for den nye bygning og sammen med A. Enggaard og Cowi udformet det resulterende byggeri.

Byggeriet opfylder lavenergiklasse 2015

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
Bygherre: UCL og (Vejle Kommune)
År: 2012–2014
Omfang: 18.800m² 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: COWI
Totalentreprenør: A. Enggaard A/S