VIA CAMPUS AARHUS C

En by for læring

VIA Campus Aarhus C er et nyt campus-område for VIA University College Aarhus, der samler følgende uddannelser på Ceresgrunden i Aarhus C: 

- Administrationsbacheloruddannelsen
- Beklædningshåndværkeruddannelsen
- Design og Business-professionsbacheloruddannelsen
- Global Business Engineering-uddannelsen
- Læreruddannelsen
- Pædagoguddannelsen, Jydsk
- Pædagoguddannelsen, Peter Sabroe
- Socialrådgiveruddannelsen
- Value Chain Management-uddannelsen

Desuden indeholder VIA Campus Aarhus C Center for Undervisningsmidler.
Projektet er resultatet af en indbudt idekonkurrence.

Strukturen i VIA Campus C er skabt med udgangspunkt i byplanens karrébebyggelse, som ”en by i byen”, der spiller aktivt sammen med byrummet i den nye bydel og naturen i Ådalen. Fire organiserende hovedelementer etablerer rygraden i VIA Campus C - henholdsvis Videnstorvet, Læringsgaden, Kulturhuset samt Læringsklyngerne.
Videnstorvet er et univers i flere etager, der med sine åbne sider mod byrummet synliggør det liv, der udspiller sig i huset. De relativt store facadeåbninger skaber et meget lyst miljø, som fremmer fornemmelsen af at være en del af bytorvet og dets aktiviteter. Læringsgaden er et univers, som varieres horisontalt med forskellige ”bebyggelser”, der skaber intime sidelommer og åbne zoner, og som via sin passage over læringstorvet, kulturtorvet og læringsklyngerne inviterer ind i tilstødende verdener. Kulturtorvet er et mere robust univers med store funktioner og højt til loftet.

Vi ønsker at skabe et ”kulturhusmiljø”, hvor der hersker en uhøjtidelig og åben stemning, hvor lyset vælter ind i mødet med byens torv og de store åbninger mod Silkeborgvej. Læringsklyngerne samles om lokale atrier, der samler himmellyset via ovenlys.

De mange uddannelser er integreret i det samlede bygningsanlæg på baggrund af en organiseringsmatrice, som søger at samle faglighed i de lodrette klynger og uddannelser på tværs - i etagerne, med tværgående koblinger imellem klyngerne. Ideen med dette er at kompetencer og faglige fællesskaber kan udvikles med nærhed og identitet, samtidigt med at uddannelserne kan udvikles fleksibelt og med mulighed for faglighed og tværfaglighed.

Projektets hovedide og bygningskoncept blev skabt i forbindelse med den indledende idekonkurrence. Siden blev et omfattende udviklingsarbejde gennemført, hvor programmering og projektudvikling er foregået sideløbende i et vellykket samarbejde mellem VIA, VIAs brugere, Totalentreprenøren, grundejeren og det samlede rådgiverteam.

I filmen "A Great School" fortæller Pernille Svendsen, der er kreativ leder i Læring, hvordan de fysiske rammer i VIA Campus Aarhus C fremmer et godt studiemiljø for både undervisere og studerende. Se hele filmen her

Se droneoptagelser fra VIA Campus Aarhus C, samt resten af Ceresbyen, her: 

 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Ceresbyen, Aarhus
År: 2011-2015
Omfang: 46.000 m2
Bygherre: VIA University College
Arkitekt: Arkitema Architects 
Landskab: Arkitema Urban Design 
Ingeniør: Niras
Bygherrerådgiver: Bascon A/S
Projektudvikler og Totalentreprenør: A. Enggaard A/S