VIBEENGSKOLEN

Bæredygtig læring

Vibeengskolen er en 3-sporet folkeskole, der rummer 500 elever på indskoling- og mellemtrinniveau og som har sit primære fokus at integrere bæredygtighed og pædagogik i en lavenergi-skole i Energiklasse 1. Skolen er et resultat af en indbudt arkitektkonkurrence.

Skolen er kendetegnet ved sit røde ydre og tagfladens forskellige knæk, der skaber kiplignende motiver i facaden og rumlig variation i interiøret. Samtidig giver den varierende tagflade optimale muligheder både for montering af solpaneler og for nordvendte lysåbninger. Aktive tiltag, der er med til at sikre en lavenergiskole.

Skolen er tænkt indefra og ud med et greb, der favner hele grunden og det landskab, der omgiver skolen. For at sikre dette greb har vi tegnet skolen med en stjerneformet organisering af funktioner og aktiviteter, hvor det centrale hjerterum både er ankomst-, samlings- og fordelingsrum til alle skolens aktiviteter. Hjerterummet er et landskabeligt rum i flere niveauer, der optager grundens terrænfald. Det er det sted hvorfra skolen henter sin energi - og det centrale omdrejningspunkt, man søger hen til for at få inspiration i mødet med andre. Vibeengskolen signalerer børn og leg med sit røde ydre og sine aktiverende læringsmiljøer både inde og ude.

Skolens landskab er udviklet med fokus på læring med støtte fra lokale- og anlægsfonden og Realdania.

Skolens idé og koncept er skabt af Arkitema Architects i forbindelse med arkitektkonkurrencen på basis af et byggeprogram udarbejdet af Cowi A/S. Efter arkitektkonkurrencen blev projektet færdigudviklet i nært samarbejde mellem Faxe Kommune, brugerne og rådgiverteamet. Der er gennemført omfattende brugersamarbejde.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Haslev, Midt Sjælland
År: 2014
Omfang: 7.175 m²
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Cenergia
Bygherrerådgiver: COWI A/S
Øvrige: Pædagogisk konsulent Malou Juelskjær