VIBEENGSKOLEN

Bæredygtig læring

Vibeengskolen er en tresporet folkeskole, der rummer 500 elever på indskoling- og mellemtrinniveau, og hvis primære fokus er at integrere bæredygtighed og pædagogik i en lavenergi-skole i Energiklasse 1. 

Skolen er kendetegnet ved sit røde ydre og tagfladens forskellige knæk, der skaber kiplignende motiver i facaden og rumlig variation i interiøret. Samtidig giver den varierende tagflade optimale muligheder både for montering af solpaneler og for nordvendte lysåbninger, der er med til at sikre en lavenergi-skole.

Skolen er som helhed tænkt med et greb, der favner hele grunden og det landskab, der omgiver skolen. Derfor er skolen tegnet som en stjerneformet organisering af funktioner og aktiviteter, hvor det centrale hjerterum både er ankomst-, samlings- og fordelingsrum til alle skolens aktiviteter. Hjerterummet er et landskabeligt rum i flere niveauer, der optager grundens terrænfald. Det er det sted, hvorfra skolen henter sin energi - og det centrale omdrejningspunkt, man søger hen til for at få inspiration i mødet med andre. 

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Vibeeng Allé 2, Haslev
År: 2010-2014
Omfang: 7.175 m²
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban
Ingeniør: Søren Jensen
Rådgivende ingeniør: Cenergia
Bygherrerådgiver: COWI
Øvrige: Pædagogisk konsulent Malou Juelskjær