Arkitema Sundhed

Sundhedsbyggeriet har en helt særlig opgave i forhold til de mennesker, der skal bruge det. For lægen og sygeplejersken på eksempelvis Esbjerg Psykiatri er det en arbejdsplads, hvor det gælder om at helbrede og redde liv, hvor man skal udføre sin profession på bedst mulig vis, og hvor man skal være effektiv. For patienten og de pårørende er sundhedsbyggeriet et sted, hvor man i mange tilfælde gerne vil være fri for at være, fordi det kan være et sted forbundet med modgang og smerte. Det er vigtigt for os, at vi i vores arkitektur giver plads til både personale og patienter, der oplever byggeriet på vidt forskellige måder, og vi stræber altid efter at skabe rammer, der tilgodeser alle brugere.

Arkitektur til alle behov
Arkitektur er en vigtig del af den helende og helbredende proces, og vi bruger vores viden og erfaringer fra mange store og små sundhedsbyggerier til hele tiden at perfektionere dette aspekt. Når den vordende mor skal føde, er det vigtigt at fødestuen har den rette størrelse og det rigtige lys – det giver bedre, mere smertefri og flere ukomplicerede fødsler. Når læger og sygeplejersker skal i gang på operationsstuen er det vigtigt, at der er de rigtige faciliteter, og at der er plads til mange personer og instrumenter, for at patienten kommer igennem operationen uden komplikationer. Når terapeuterne på genoptræningscentrene skal hjælpe førligheden på vej, når vores ældre skal bo hjemligt og sikkert i deres sidste år, og når den psykisk syge har brug for tryghed og behandling.

Vi ved, at arkitektur gør en forskel for mennesker og har derfor fokus på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe patienter, pårørende og ansatte med et gennemtænkt design.