BISPEBJERG HOSPITAL

Et grønt og helende konkurrenceforslag

Martin Nyrop tegnede det oprindelige Bispebjerg Hospital på en bakke uden for København. Et hospital, der skulle isolere patienterne fra den omgivende verden; på behørig afstand af byens larm og røg. Bispebjerg var i samtiden et hypermoderne hospital inspireret af tidens tanker om helende arkitektur og visioner om havebyen som en selvstændig enklave. Med tiden blev hospitalet omsluttet af den voksende by, men bevarede til dels noget af sin isolerede karakter igennem hække, hegn og bagsider, der vendte ryggen til byen. Samtidig blev hospitalet udbygget gennem tiden og voksede med nye, rationelle hospitalsmaskiner og specialfunktioner, der brød med Nyrops visioner om helende arkitektur og de grønne arealer som noget med særskilt værdi for sundhed og helbredelse.

Med projektet “Bispebjerg – en åben sundhedsby” er det vores vision at bevare det grønne bjergs helende, arkitektoniske kvaliteter, optimere hospitalmaskinens rationale og kombinere dem begge med en større åbenhed overfor samfundet uden for. Hovedgrebet er ringen – et sammenhængende bånd, der beskytter Bispebjerg Hospitals grønne hjerte, fungerer som central vej til alle funktioner og adskiller det historiske Bispebjerg fra det nye hospital, som møder byen i en fliget og flettende struktur langs grundens kant. I forbindelse med den nye hovedindgang etablerer vi Bispebjerg Univers, der forener både sociale og behandlingsmæssige funktioner.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Senior partner / Segmentchef Sundhed
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Bispebjerg Bakke, København
År: 2012 (konkurrence)
Omfang: Somatikken nybygges ca. 94.000 m² og ombygges ca. 64.000 m². Til psykiatrien nybygges 27.000 m² og renoveres 32.000 m²
Bygherre: Region Hovedstaden
Team: Arkitema, NSW Arkitekter & Planleggere (NO), Kollision og AART, Moe & Brødsgaard, CIA (Center for Idræt og Arkitektur) v. René Kurell, Handiplan Plus, Ulrika Stigsdotter