CENTER FOR STRÅLETERAPI, NÆSTVED

Nyt stråleterapicenter i Næstved

Centeret opføres som tilbygning på ca. 2.000 m2 til det eksisterende center. Centret skal bl.a. indeholde ventearealer, undersøgelsesrum, to acceleratorrum samt kemoterapi. Herudover indeholder tilbygningen kontor – og mødearealer, værksteder og personalerum.

Projektet bygger til den eksisterende strålebehandling, men placerer acceleratorrummene på den modsatte side af ankomstpladsen. Ved denne løsning sikrer vi en både åben og venlig ankomstsituation, og vi skaber en tættere kobling mellem den eksisterende bygning og tilbygningen. Denne disponering sikrer samtidig mindst mulige gener i opførelsesperioden, da de eksisterende acceleratorrum kan være i drift i hele byggeperioden.

Nybyggeriet er i tæt dialog med den eksisterende bygning, idet det både underordner sig den overordnede struktur og takt, og kreativt arbejder videre med den eksisterende bygnings materialevalg. Nybyggeriet tager udgangspunkt i den langstrakte bygningsstruktur, hvor acceleratorrummene fremstår som indsatte bokse. Materialemæssigt anvender vi de samme materialer som findes i den eksisterende bygning med gule og røde mursten, glas og aluminium som de primære materialer.

Arbejdet udføres som offentlig-privat partnerskab af KPC København A/S med Balslev Rådgivende Ingeniører og Arkitema K/S som underrådgivere.

Målsætningen for energirammeforbruget er, at overholde kravene til lavenergibyggeri 2015. 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Ringstedgade 61, 4700 Næstved
År: 2013-2014
Omfang: 2.000 kvm.
Bygherre: Region Sjælland
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Totalentreprenør: KPC København A/S