DNV GØDSTRUP

Et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren

I september 2011 udpegede Region Midtjylland CuraVita og dermed Arkitema som vinder af konkurrencen om det nye supersygehus i Gødstrup nord for Herning. Med en anlægssum på 2.3 mia. kr. bliver DNV- Gødstrup et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren og sætter således standarden for fremtidens danske sygehusbyggeri.

Forskning viser, at en tæt kontakt til naturen er med til at fremme patienternes helbredelse og personalets trivsel. CuraVita har derfor i høj grad lagt vægt på at styrke kontakten til det vestjyske hedelandskab, der danner inspiration for forslagets egenart og sanselighed med en brug af materialer, der leder tankerne væk fra det traditionelt kliniske sygehus og i retning af en tryg og hjemlig atmosfære. Kontakten til den store jyske horisont har resulteret i et klart arkitektonisk koncept. Som en naturlig forlængelse af landskabets horisontale linjer er vinderforslaget forankret i en udstrakt base, som indeholder ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer, mens sengeafdelingerne er placeret ovenpå basen som lette horisontale skiver, der i højere grad henvender sig til den blå himmel over Herning. For at sikre effektive arbejdsgange er der tæt kontakt mellem alle afdelinger og faglige specialer. Patienten har således kort vej til f.eks. billeddiagnostik og ambulant behandling, men generelt er det meningen, at specialisten kommer til patienten i stedet for omvendt. Ved at koncentrere transportvejene skaber vinderforslaget et sygehus, hvor patienten er i centrum, og hvor nærheden til specialerne er med til at sikre en hurtig og præcis diagnose.

Vinderforslaget er videreudviklet gennem en omfattende medarbejderinddragelse. Hovedformålet for medarbejderinddragelsen, der er foregået i forslagsfaserne, har været:

• At sikre projektets funktionalitet og andre brugsrelaterede kvaliteter.

• At sikre relevant informations flow fra Hospitalsenheden Vest til CuraVita.

• At skabe kundskab om-, motivation for- og ejerskab til projektet, og dermed sikre et konstruktivt engagement i fagmiljøerne til fordel for projektet og dermed for DNV-Gødstrup.

Medarbejdergrupperne har været sammensat af repræsentanter fra de funktioner, der indgik i planlægningen, og af medarbejdere med detailkendskab til de forskellige rumtyper i egen afdeling. Udover medarbejdere har repræsentanter for projektsekretariatet og medicoteknisk afdeling indgået i medarbejdergrupperne, foruden arbejdsmiljøkoordinatorer og repræsentanter for patientsikkerhed og hygiejne.

DNV Gødstrup opfylder dansk lavenergiklasse 2020.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Gødstrup, Herning 
År: 2011-2016 (1. etape) 
Omfang: 115.000 m² + 15.000 m² psykiatri (Etape 1 udgør ca. 90.000 m²)
Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Arkitema, AART, Nordic (Tidligere NSW) (NO) 
Landskab: Arkitema Architects
Ingeniør: Grontmij, Moe & Brødsgaard
Hospitalsplanlæggere: Hospitalitet (NO)