DTU LYNGBY - LABORATORIUM

Et moderne teknisk universitet med sociale læringsmiljøer og teknisk komplekse laboratorier.

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. På DTU Campus i Lyngby har ca. 10.000 studerende, undervisere og forskere deres daglige gang på i alt ca. 400.000 etagemeter. Med omfattende forskningsaktiviteter inden for klassiske ingeniørdiscipliner og nye særligt lovende forskningsfelter, sikrer DTU et højt internationalt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab. 

På DTU Campus er de mørke værkstedslokaler og det traditionelle undervisningsbyggeri blevet forvandlet til et moderne teknisk universitet med sociale læringsmiljøer via et redesign af både facader og interiør. Udover undervisningslokaler og store auditorier er vores engagement med DTU omfattet af udførelse af meget teknisk komplekse laboratorier. Laboratorierne er blevet moderniserede til en nutidig standard, og giver nu mulighed for mere projektorienteret undervisning. Samtidig har vi moderniseret måden auditorierne kan bruges på, så de - ud over den traditionelle envejskommunikation til instruktion - tillige kan bruges i mere fleksible og projektorienterede undervisningssituationer.
Projekterne er udført i tæt samarbejde med DTU Campus Service og med de brugere, der studerer og arbejder i bygningen. I nyfortolkningen af auditorierne er løsningsforslag udviklet og koordineret med underviserne, deres metodikker og læringsformer. Forskningslaboratorier er, i samarbejde med forskerne, skræddersyet til de specifikke behov, der hører til netop deres felt. I formgivning og indretning af studiemiljøer, har de studerende fulgt projekterne tæt, så deres ønsker og behov blev centrale i opgavens løsning.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Anker Engelundsvej 1, Kgs. Lyngby 
År: 2003-2008 (arkitektrådgivning) og 2008-2012 (totalrådgivning) 
Omfang: To fire-årige rammeaftaler på div. projekter
Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service
Arkitekt: Arkitema Achitects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Moe & Brødsgaard (2008-2012