ESBJERG PSYKIATRI

Udvidelse og ombygning

Udvidelsen og ombygningen af Esbjerg Psykiatri er baseret på en videreførelse af den eksisterende klassiske, ortogonale disponering af bygningerne. De nye bygninger placeres, så den samlede bygningsmæssige struktur afspejler en klar funktionel deling og en hierarkisk ordning mellem funktionerne.

Hovedbygningen og de nye påbyggede forlængelser vil i stueplanet huse anlæggets hovedkorridor, der forbinder de nye og de eksisterende sengeafdelinger på hver sin side af hovedbygningen. Hermed fremstår det samlede anlæg som en kompakt struktur, bundet sammen af hovedkorridoren, der indeholder alle fælles- og aktivitetsrum. Med de planlagte nedrivninger foran hovedbygningen kan der dannes en tydelig og central ankomstplads, som på den ene side afgrænses af børne- og ungdomspsykiatriens eksisterende bygning og på den anden side afgrænses af en nybygning til gerontopsykiatrien. Pladsen afgrænses på den fjerde side mod hovedvejen af en delvis åben beplantning, således at den smukke hovedbygning er synlig fra vejen, og anlægget set udefra virker åbent og imødekommende.

I Arkitema vil vi skabe arkitektur, der gør en forskel for mennesker, og vi har arbejdet målrettet med at skabe optimale forhold for patienter og personale. Fokus har været på transparens og overblik, optimal placering af vagtcentraler og dimensionering af gang- og fællesarealer målrettet denne gruppe af patienter. Derudover har vi redefineret overgangen mellem det private og det offentlige rum. 

Læs mere om, hvordan rammerne om Esbjerg Psykiatri fungerer for patienter og personale

Esbjerg Psykiatri er blevet udvidet og ombygget, så patienter og personale har fået helt nye rammer med en ny struktur. Man er gået over til at være integrerede afsnit fremfor være enten et rent åbent eller et rent lukket afsnit. Hør mere i videoen, hvor partner og segmentchef Wilhelm Berner-Nielsen fortæller om projektet.

 

 

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Gammel Vardevej, Esbjerg
År: 2011-2014
Omfang: 13.100 m²
Bygherre: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll