HELSINGBORGS LASARETT

Helsingborg Sygehus skal udvides med et nybyggeri, der kommer til at rumme nye somatiske ambulatorier, psykiatriske bo-enheder og laboratoriefaciliteter.
Vores konkurrenceforslag er bygget op omkring generelle, generiske løsninger for optimal arealudnyttelse og til sikring af fremtidig fleksibilitet – både for hver enkelt af de tre virksomheder og for deres indbyrdes samarbejde. En basisenhed – et loop – skabes som et gennemgåendefunktionselement med et indre gårdrum eller atrium, der sikrer optimale dagslysforhold til alle rum. Basisenhederne kobles sammen til en fleksibel funktionel struktur med korte transportveje og klare vertikale forbindelser. En aftrapning af tagfladen benyttes til at skabe sydvendte, begrønnede taghaver for de psykiatriske boenheder.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Senior partner / Segmentchef Sundhed
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Södra Vallgatan, Helsingborg 
År: 2013 (konkurrence) 
Omfang: 35.000 m² 
Bygherre: Regionservice, Region Skåne 
Arkitekt: Arkitema Architects 
Landskab: Arkitema  Urban Design
Ingeniør: Buro Happold