Löwenströmska sjukhuset byggnad 01

Efter 50 år i drift trængte sygehuset til en opgradering af brandsikkerheden og af de tekniske systemer. Arkitema Architects fik opgaven om at ombygge og opdatere hospitalet, så det passer til moderne standarter. Projektet omfatter ombygning af forskellige afdelinger på hospitalet, herunder bl.a. dialyse, røntgen, laboratorium, operationsstuer, specialistkliniker og administration. Under hele ombygningsprocessen har hospitalet været i brug, derfor er arbejdet foregået i etaper. Byggeriet er fra 1960 og har sine oprindelige materialer i tegl, kobber, sten og træ, hvilket nybygning og ombygningerne udviser stor respekt for.  

IZABELA KJELLMAN
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 723 808 898
URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adresse: Löwenströmska Sjukhuset, Upplands Väsby
År: 2011-2015
Omfang: Nybyg: Ventilationsrum for operation ca. 1185 m2. Reservekraft, ca. 120 m2. Ombygning: Bygning 01, ca. 35 000 m2
Bygherre: Locum AB
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Landskapslaget
Konstruktør: Rambøll