Ny sengebygning Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Opgaven omfatter en 14.900 m² stor sengebygning, som opføres i fysisk forbindelse med det eksisterende Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Man ankommer til sengebygningen i stueplan, der blandt andet består af ankomst, mødecenter, ambulante funktioner samt et auditorium. Derefter følger fem etager med i alt 158 enmands-sengestuer.  

Hovedidéen er at skabe et forbedret ankomstmiljø og etablere et attraktivt byrum ved sygehuset. Ved dels at skære ind i sengebygningen, og ved dels at forskyde den østlige ende mod syd, opstår muligheden for at danne et torv. Torvet fungerer som en ny ankomstplads, der giver mulighed for ophold, afsætning og kunstoplevelser, og en pladsdannelse i byen, der fortsætter helt ind under den nye sengebygning. Således bliver forbindelsen til parkeringsarealerne forbedret, og besøgende bliver ledt henover pladsen og direkte hen til den nye, decentrale hovedindgang.

I interiøret fortsætter byrummet i kraft af et hovedstrøg, der løber igennem hele sengebygningen. Inden for sikrer dobbelthøje rum en varieret oplevelse ved opholdszonerne og ved ankomsten. Møderumsfunktioner og auditorium udformes i varme træbokse, som giver ankomsten et indbydende udtryk for besøgende. Samme træmateriale anvendes i sengeafsnittene.

Sengebygningen overholder lavenergiklasse 2020. Derudover er sengebygningen tænkt bæredygtig både i forhold til dagslys og i forhold til sociale relationer.

 

STENCE GULDAGER
Associate/Arkitekt cand.arch.
Kreativ leder
Tlf. +45 23831854

Fakta

Adresse: Haraldsgade, Esbjerg
År: 2015-2019
Omfang: 14.000 m²
Bygherre: Region Syd
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Ingeniør’ne
Totalentrepr.: MT Højgaard
Præmiering: 1. præmie i totalentreprisetilbud, 2015