ØSTRE TOTEN Sundheds- og plejecenter

Østre Toten kommune står overfor en række udfordringer i forhold til de fysiske rammer for både ældrepleje og hjemmetjenester. Derfor skal der skabes et sundheds- og plejecenter, der har logiske strukturer, er fremtidssikret og fleksibelt og er et godt sted at være for beboere, brugere og ansatte.

Vi har haft stor fokus på alle brugergrupper, og især de demente, der skal bo i centret, for de skal fortsat have et godt liv. De skal have følelsen af at have deres frihed, men samtidig skal vi passe godt på dem. Det mener vi, øger deres livskvalitet. Samtidig får vi god plads til mange andre funktioner, hvilket gør dette center til en god løsning på den udfordring som de fleste kommuner står overfor.

Vi har valgt at gentænke sundhedsstrukturen og har fjernet korridorer og bygge centret op i kvadrater omkring atriumgårde. Ved at placere gangene langs gården kommer der et helende lysindfald til de demente beboere. Kvadraterne gør det også enkelt at lave en tilbygning til centret i fremtiden, hvilket også var et krav til projektet.

Med en parterre løsning bliver der i det nederste niveau plads til parkeringskælder, hovedindgang, kantine og ambulatorier, mens der øverst bliver fysioterapi og to lukkede gårde med boenheder omkring. Dermed bliver der nogle naturlige skel mellem de mange forskellige mennesker der skal arbejde, bo og bruge det kommende center. Det er disse mennesker som vi har haft i fokus i udviklingsprocessen.

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Slettavegen 54, 2850 Lena, Norge
År: 2017 - 2019
Omfang: 12.000 kvm
Bygherre: Østre Toten kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Præmiering: Vinder af tilbudskonkurrence