REGIONSHOSPITAL HORSENS

Behandlingsbygning 6

Projektet omfatter dels en ombygning dels en tilbygning af Behandlingsbygning 6. Den nye bygning danner mod den eksisterende bygning en lysgård, der strækker sig fra 1. sal og to etager op over tagniveau. Hermed tilføres bygningen dagslys og luft til de eksisterende rum og den centrale del af tilbygningen samt ovenlys til køkkenområdet i stueplan. Med den nye tilbygning sker der dels en udvidelse og ombygning af centralkøkken, dels en udvidelse af kirurgisk ambulatorium samt en udvidelse af fælles akutmodtagelse (FAM ). Desuden indeholder bygningen rum til vagtlægefunktion.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Sundvej 30, Horsens
År: 2011-2012
Omfang: 1.400 m². Ombygninger i eksisterende Bygning 6 på ca. 625 m²
Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Grontmij Carl Bro
Øvrige rådgivere: Bygherrerådgiver: C.F. Møllers tegnestue, Storkøkken, indretning: Catering-Consulting-Group
Foto: Niels Nygaard