SAHLGRENSKA LIFE

Sahlgrenska Life er med sine 90.000 m2 den hidtil største udbygning af området omkring Sahlgrenska Universitetssygehus. Universitet og sygehus bliver koblet fysisk sammen via en tre etagers passage henover den stærkt trafikerede Per Dubbsgatan. Med koblingen skabes et naturligt mødested mellem den sundhedsfaglige praksis, undervisning og forskning. I passagen mødes mennesker på tværs af faggrænser i den fælles kantine, cafeer, undervisningslokaler, bibliotek samt møde- og konferencefaciliteter.

Fra starten har Arkitema Architects haft fokus på de mennesker, der kommer til at bruge bygningerne. Forskere, studerende, læger og borgere i Gøteborg. Bygningerne er både koblet sammen med det store Sahlgrenska Universitetssygehus i syd og medicinermiljøet på Gøteborg Universitet i nord. Dermed bliver Sahlgrenska Life et knudepunkt i området, hvor alle brugernes naturlige bevægelseslinjer samles og krydses i en og samme bygning.

I de to bygninger på henholdsvis 11 og 21 etager vil der være stærke faglige miljøer, hvor det er nemt og enkelt at udveksle viden på tværs af faglige og uddannelsesmæssige skel. Samtidig vil flere etager også rumme private virksomheder, der kommer tæt på den omfattende viden i universitetsmiljøet og den praktiske hverdag på sygehuset. Det skal give grobund for stærk videndeling og et robust forskningsmiljø.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Per Dubbsgatan, Gøteborg, Sverige
År: 2019-2021
Omfang: 90.000 m2
Bygherre: Västfastigheter og Vitartes
Arkitekt: Arkitema Architects, Sweco