SKEJBY PSYKIATRI

Det nye psykiatriske center i Skejby er et byggeri til 1,3 mia. kr. Centret er en del af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, og omfatter en voksen- og en børnepsykiatrisk afdeling med ambulatorier og sengeafsnit på i alt ca. 40.000 m² samt en selvstændig beliggende retspsykiatri på ca. 10.000 m². Centret er på ca. 50.000 m² og afløste i november 2019 det over 150 år gamle psykiatriske hospital i Risskov.

Skejby Psykiatri tager udgangspunkt i de overordnede forhold, som er gældende for DNU-området, og som dermed er forudsætninger og præmisser for udformningen af Nyt Psykiatrisk Center. Projektet bygger videre på den planlagte bebyggelsesstruktur, der er organiseret i byens billede, med byens hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve. Et af de overordnede mål var, at det nye psykiatriske center skal indføje sig som en naturlig del af hospitalsbyen og det omgivende landskab.

Nyt Psykiatrisk Center er opført som et offentligt-privat partnerskab (OPP).

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Skejby
År: 2014-2019
Omfang: 50.000 m²
Bygherre: Region Midtjylland og KPC Byg
Arkitekt : Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Grontmij
Priser: European Healthcare Design Awards 2019: Highly Commended Mental Health Design