SLAGELSE SYGEHUS - UDVIDELSE

Opgaven omfatter en 15.000 m² udvidelse af et eksisterende sygehus. Denne udvidelse indeholder bl.a. føde-, neonatal- og børneafdeling i stueetagen samt to yderligere etager med i alt 140 sengestuer. Senest har den nye tilbygning fået bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. 

Bygningen er designet ud fra de mennesker, der skal have deres daglige gang på sygehuset. Gennem en grundig analyse af arbejdsgange og nærhedsbehov er huset designet til, dels at sikre de bedst mulige arbejdsmæssige sammenhænge, dels at etablere de bedst mulige funktionelle og æstetiske rammer for dagligdagen i huset med fokus på især lyse rumligheder, overblik og et godt arbejdsmiljø.

Projektets styrke er de logiske og funktionelle løsninger. Det nye byggeri kobler sig naturligt til det eksisterende sygehus, og projektet kan derudover let udvides yderligere. Samtidig er koblingen mellem afdelingerne designet som fleksible løsninger, der fremmer synergien sygehusets afdelinger imellem.

Med udvidelsen af Slagelse Sygehus prioriteres landskabet fra starten. Med enkle midler som bearbejdning af terrænet, snoede stier, græsser og beplantning lægges et lag af blødt formede elementer ind over den mere stringente bygningsstruktur. Dette lag af organiske elementer bliver således det sammenbindende element for hele hospitalsområdet. Værdier der går igen i gårdrummene, der vil udgøre rolige, beskyttede zoner, hvor personale, pårørende og patienter kan trække ud, når der er brug for en pause eller en rekreativ stund.

CHRISTIAN SCHOUSBOE PLATZ
Associated Partner, Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 2370 7919
BIRGITTE GADE ERNST
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4081 8077

Fakta

Adresse: Stadionvej, Slagelse
År: 2015-2018
Omfang: 15.335 m²
Udbyder: Region Sjælland
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: MT Højgaard og MOE
Totalentreprenør: MT Højgaard
Præmiering: 1. præmie i OPP-konkurrence