SUNDHEDSHUS VEJLE

Sundhedshus Vejle omfatter et sundhedsorienteret flerbrugerhus for Vejle Kommune og Region Syds sundhedsrelaterede tilbud med ca. 370 ansatte og ca. 800 brugere pr. dag. Derudover indeholder huset UCLs sygeplejerskeuddannelse, efter-/videreuddannelse, hovedadministration, Center for Undervisningsmidler for ca. 500 studerende og 100 medarbejdere.

Sundhedshuset placerer sig centralt i det, der i fremtiden bliver Vejle Kommunes Campusområde for undervisning og idrætskultur, hvor sundhed, bevægelse og læring er de væsentligste omdrejningspunkter. Bygningen rejser sig med sine op til seks etager som en imødekommende portal til området, og består af to sammenhængende bygningsvolumener, der i en 8-tals figur skaber en vekselvirkning mellem offentlige, fælles arealer og lejemål indrettet til hver lejers specifikke behov. Derudover sammenfletter huset de forskellige funktioner og sikrer gode visueller forbindelser internt. Interiøret er lyst, åbent og imødekommende og understøtter med enkle greb husets forskellige funktioner. Der anvendes bl.a. træelementer som f.eks. en stor skulpturel trappe i atriet, der binder huset sammen, og som integrerer både behagelige siddetrin og en funktionel gangzone.

Kommunale og regionale sundhedsrelaterede funktioner knytter sig i huset sammen med den faglige undervisningsdel. Byggeriet er disponeret som et meget fleksibelt og dynamisk hus, der hurtigt og smidigt kan tilpasse sig ændringer i brugernes behov. Bygningen rummer mange forskelligartede rum, herunder træningssale, tandklinikker, behandlerrum, sundhedsadministration,  psykiatri, kantine- og mødefaciliteter, et stort auditorium, bibliotek, Center for Undervisningsmidler, CareLab, samt diverse administrationsområder.

Arkitema Architects har bistået A. Enggaard fra de første volumenstudier på grunden og frem til den nøglefærdige bygning overdrages til brugerne. Udover klassisk arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, har Arkitema Architects gennem processen udført brugerinvolvering og workshops med de forskellige brugergrupper – flere med en meget kompleks brugerorganisation.

 

STENCE GULDAGER
Associate/Arkitekt cand.arch.
Kreativ leder
Tlf. +45 23831854

Fakta

År: 2012–2014
Omfang: 18.400
Bygherre: Vejle Kommune, UCL og A. Enggaard A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: COWI
Certificering: LEED Healthcare Guldmedalje