Vendsyssel Sygehus - Akutmodtagelsen

Fælles akutmodtagelse

Region Nordjylland har udpeget Sygehus Vendsyssel, Hjørring, til et af regionens tre akutsygehuse, og besluttede at udbyde opgaven om udformningen af den nye fælles akutmodtagelse som en projektkonkurrence. Målet med konkurrencen var bl.a. at skabe velfungerende og inspirerende rammer for en fremtidssikret akutmodtagelsesfunktion i et nært samspil med det eksisterende sygehus.

Området ved den nye akutmodtagelse er domineret af bygning 40 mod øst, af bygning 18 mod nord og af den trafikerede Bispensgade mod vest. Disponeringen af nybyggeriet tager udgangspunkt i denne beliggenhed, hvor udsigtselementet er stærkt begrænset, og hvor der ikke er plads til grønne ude- og opholdsrum. Derfor arbejder vi med et bygningsanlæg, der bevidst satser på lysgårde som arkitektoniske, rekreative og lysgivende elementer. Udadtil består bygningen af to horisontalt delte volumener. Dels et volumen, der indeholder akutmodtagefunktionen, og et andet volumen, der indeholder sengeafsnittet. De to volumener er udført i to forskellige materialer; facaden på akutmodtagelsen er udført i lyse natursten, mens sengeafsnittet er udført som en let glasbygning. Stueetagen rummer ambulancehal, modtagerum, traume/skaderum, vagtlæge og venterum, mens førstesalen bl.a. huser 32 nye sengepladser, vagtfunktioner og pårørendefaciliteter.De to nye tiltag i form af sengeafsnit og røntgenrum er med til at samle funktionerne i akutmodtagelsen, således at patienterne kan behandles hurtigt og effektivt uden unødig flytning.

Vinderforslaget er udviklet gennem en omfattende brugerproces, og bygningens optimale indretning og funktion er sikret ved brugerinvolvering af alle personalegrupper og teknisk fagpersonale, der har bidraget i dialog både under projektering og under udførelse af byggeriet.

Den nye akutmodtagelse opfylder dansk lavenergiklasse 2010.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Bispensgade, 9800 Hjørring
År: 2011-2013
Omfang: ca. 3800 m² + 200 m² ombygning
Bygherre: Region Nordjylland
Arkitekt: Arkitema Architects
Anden deltagende arkitekt: Bjerg arkitektur a/s
Landskab: Arkitema Urban
Ingeniør: Konstruktioner og brand: Korsbæk & Partnere KS, installationer: Harde Larsen A/S, Aalborg
Udsmykning: West & Werners
Præmiering: 1. præmie i indbudt projektkonkurrence