Arkitema Urban

Byer verden over står i dag over for en række udfordringer med klimaforandringer og stigende urbanisering. Derfor er Urban Design-området mere aktuelt end nogensinde. Hvordan kan man skabe en funktionel, smuk og grøn by, der ikke blot er brugbar i dag, men bæredygtig i morgen?

Specialiseret i byudvikling
Arkitema Urban har specialiseret sig i byudvikling og landskabsarkitektur gennem de sidste 45 år. Vi har en omfattende faglig indsigt i og erfaring med de processer, som understøtter planlægningen og udviklingen af den bæredygtige by. Og vi har faglig bredde, indsigt og innovativ styrke til at løse byens store udfordringer som klimatilpasning, stigende urbanisering og boligsociale spørgsmål.

Arkitektoniske løsninger på fremtidens by
Vi skaber brugbare og robuste byrum, der gør byen til et bedre sted – både æstetisk, funktionelt, socialt og miljømæssigt. Vi har fokus på skabe oplevelser i byrummet og fremme fællesskaber, interaktion og mangfoldighed blandt borgerne.

Vi arbejder med det nære landskab omkring vores projekter, så der opstår optimale sammenhænge mellem bygningernes rum og funktioner, landskabet, og de større bymæssige sammenhænge. Vi tilrettelægger en dynamisk og målrettet arbejdsproces i erkendelse af behovet for tværfaglig interaktion mellem de traditionelle faggrupper, og for at komme med fremtidssikre bud på løsningen af den moderne bys stadigt mere komplekse problemstillinger.

En involverende proces med unikke løsninger
Arkitema Urban arbejder altid i tæt dialog med byens interessenter – fra bruger til bygherre og kommune – så vi sikrer en lokal forankring og forståelse for de sammenhænge, som projektet indgår i. Det betyder, at vores løsning altid er tilpasset projektets rammer, det særlige sted og den unikke bruger.