CERES-GRUNDEN - BYRUM

En ny bydel i Aarhus

Den bærende idé bag landskabsplanen for Ceres-grunden er en fortolkning af åens landskab, der møder og smelter sammen med både den landskabelige have og den industrielle by.  Den nye bydel åbner sig således både mod byen og på den anden side mod åens landskab.

Planen for bydelens byrum kan overordnet inddeles i 3 områder; gaderum, åbne pladser og det grønne netværk. Bearbejdningen understøtter her de forskellige områders særlige karaktertræk og skaber sammenhæng med byen.

Stemningen af et sammensat og historisk område understøttes gennem belægningen. Det er bydelens gulv.  Asfalt med felter af de oprindelige brostensbelægninger formidler området som en bydel med løbende udvidelser og ændringer. De forskellige belægninger inddeler derudover området i mindre sektioner og danner felter for de forskellige funktioner. De er med til at danne bydelens nye urbane rum.

For at opnå en helhedsorienteret sammenflettet tilgængelighed og cirkulation lægges et net af stier ud over landskabet og parken. Et stiforløb der fordrer tilgængelighed til hele området, og hvorfra dalstrøget og Aarhus Å kan opleves året rundt.

 

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Ass. partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Ceres-grunden, Aarhus
År: 2013
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design