DRÄGER DENKFABRIK - MASTERPLAN

Masterplan for Reserch & Design

Dräger er en global virksomhed, der har hovedsæde på en 16 hektar stor grund i Lübeck, tæt ved byens historiske kerne. Arkitemas opgave var at udvikle en plan for hele grunden, der kan understøtte videndeling, tværfaglighed og socialt samvær både indadtil i Dräger koncernen og udadtil i interaktion med Lübeck. Vi har samlet områdets dele og funktioner til en identitet med et overordnet budskab ”One Dräger, one voice”.

Vi ser stærke kvaliteter i den tætte historiske del af grunden. Denne del rummer en variation i rum og bygninger, som har det største potentiale for implementering af videndeling – og samtidig en stærk identitet.

Ved at fortætte Drägerområdet indadtil - samtidig med at vi forholder os til den urbane og landskabelige situation udadtil - afgrænser og tydeliggør vi Dräger i forhold til byen og landskabet. Ligeledes skabes en differentiering, der klart signalerer, hvornår man ankommer til Dräger, og hvornår man forlader området igen.

Vi foreslår en organisering i rum, der understøtter tanken om en moderne videnbaseret virksomhed med fokus på work-life balance – vi ser således Dräger som en attraktiv bilfri bydel i dialog med det omgivende samfund.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Lübeck,Tyskland
År: 2008-2009 (masterplan)
Omfang: 13 ha
Bygherre: Dräger Weerk AG
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design