ESBJERG TRAFIKKNUDEPUNKT - BYRUM

Vores forslag til et nyt trafikknudepunkt i Esbjerg gør byen mere oplevelsesrig og får samtidig trafikken til at fungere bedre - både for busser, biler, men i høj grad for degående og cyklende på vej til og fra banegården.

Som centrum for det nye trafikknudepunkt markerer den nye banegårdsplads sig somen stor samlet forplads. En nyt sted for byens liv og et sted, der samler og fordelerEsbjergs kollektive trafik. I overgangen mellem den nye banegårdsplads og de to nyebusterminaler etableres et hotspot for cyklister.

Samtidig foreslår vi en ny stibro, derkobler midtbyområdet og Østbyen bedre sammen på tværs, og som ender i et nytparkstrøg på østsiden.Op til banegården løber Jernbanegade, der omdannes til en grøn sivegade med cykelstipå begge sider, med en markant belysning og med vejtræer og anden grøn beplantning.

Som et overordnet tema for det nye trafikknudepunkt er der stor fokus på belysning.Her vil markante lyssætninger med reference til det maritime og kulturelle miljø tilføreEsbjerg Banegård en unik mørkeidentitet.

 

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Ass. partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Banegårdsplads og Jernbanegade, 6700 Esbjerg
År: 2012-2013
Omfang: Ca. 16.000 m²
Bygherre: Esbjerg Kommune
Landskab: Arkitema Urban Design
Vejingeniør: Atkins
Belysning: ÅF Hansen & Henneberg
Trafikplanlæg.: Via Trafik
Præmiering: 1. præmie i konkurrence